Lexan™ Thermoclear™ Dripgard (LTD)

Lexan™ Thermoclear™ Dripgard (LTD)
Lexan™ Thermoclear™ Dripgard (LTD)

jsou komorové tepelně izolační desky opatřeny z vnitřní strany speciální povrchovou úpravou, která zabraňuje tvorbě a odkapávaní kapek vody. Zkondenzovaná vzdušná vlhkost se srazí na povrchu desky ve formě tenké vrstvy vody a stéká na spodní okraj do odvodního žlabu. Vhodný na květinové skleníky a světlíky skladů.

Ke kondenzaci dochází, když se vlhkost ve vzduchu přemění zpět na vodu při kontaktu s povrchem, kterého teplota je pod rosným bodem okolního vzduchu. Kapky vody na povrchu zasklení snižují propustnost světla, a jak spadnou, můžou poškodit pěstované rostliny anebo znehodnotit citlivé zařízení uložené pod zasklením. Vnitřní strana desek LexanTM ThermoclearTM Dripgard má speciální povrchovou úpravu, která zabraňuje tvorbě zkondenzovaných kapek vody. Snižuje totiž povrchové napětí desky, následkem toho se místo kapek vody vytváří rovnoměrně tenká vrstva vody po celém povrchu desky. Při správné instalaci desky stéká tento tenký a průhledný vodní film příslušnými odvodňovacími kanálky, takže nedochází ani k odkapávání vody z desky, ani k významnějšímu omezení světelné propustnosti. Graf znázorňuje předpokládanou kondenzaci, která závisí od vztahu mezi vnitřní a vnější teplotou, od relativní vlhkosti a U-hodnoty použití desky. Přerušované čáry na grafu jasně ukazují, že zasklení s vysokou U-hodnotou je víc náchylné na kondenzaci jako desky LexanTM ThermoclearTM Dripgard s nižší U-hodnotou.

Příklad:
Vnitřní teplota: 20 ˚C, Venkovní teplota: -10 ˚C
Kondenzace nastane při použití:

  1. skla s U-hodnotou 5,8 W/m2.K při vzdušné vlhkosti už 32 %
  2. LexanTM ThermoclearTM v síle 6 mm s U-hodnotou 3,0 W/m2.K
    při vzdušné vlhkosti 50 %
  3. LexanTM ThermoclearTM v síle 20 mm s U-hodnotou 1,8 W/m2.K
    při vzdušné vlhkosti 68 %

Více technických informací ke stažení | >>

lexan ČR

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice   
Česká republika
www.tercoplast.cz

border
e-mail: lexan@tercoz.cz
Tel: +420 577 982 496
Mobil: +420 605 204 780
border

E-SHOP
prodej LexanTM
a příslušenství
www.lexan.cz


Lexan-polykarbonátové platne

Lexan Slovensko

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
851 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk